vinoos

ساخت پروژه

از پروژه کانستراکت خود خروجی کوردوا بگیرید سپس تمامی محتویات پوشه www را زیپ کنید.


Zipping your project


دقت کنید که خود پوشه www را زیپ نکنید و فقط محتویات داخل آن را زیپ کنید.


ساخت پروژه جدید

بر روی گزینه "فایل -> پروژه جدید" کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود:


Create New project


در قسمت "فایل پروژه" فایل زیپی که در مرحله قبل ایجاد کردید را انتخاب کنید. نام پروژه و محل ذخیره آن را تعیین کنید و گزینه "ایجاد" را انتخاب کنید تا پروژه شما به وینوس اضافه شود.


همچنین ببینید


© 2017 - حریم خصوصی