vinoos

خروجی گرفتن از پروژه

برای خروجی گرفتن از پروژه لازم است حالت خروجی، نوع Cpu قابل پشتیبانی و نوع خروجی را انتخاب کنید:


Exporting


حالت خروجی

شما باید یکی از حالت های نهایی (Release) یا دیباگ (Debug) را انتخاب کنید. برای ارسال فایل به مارکت ها باید حالت نهایی را انتخاب کنید.


Cpuهای قابل پشتیبانی و نوع خروجی را انتخاب کنید تا عملیات خروجی گرفتن از پروژه شما آغاز شود.
بعد از اتمام عملیات خروجی گرفتن اعلان اتمام عملیات خروجی ظاهر می شود که با کلیک بر روی آن پوشه فایل خروجی باز می شود.


Export End


همچنین ببینید


© 2017 - حریم خصوصی