vinoos

باز کردن پروژه

از پروژه کانستراکت خود خروجی کوردوا بگیرید و تیک گزینه "Use new Intel XDK project format" را فعال کنید:ساخت پروژه جدید

در وینوس از منوی فایل گزینه "باز کردن پروژه" را انتخاب کنید تا پنجره زیر باز شود:


Import project


گزینه مشخص شده در تصویر بالا را انتخاب کنید سپس فایل با فرمت xdk خروجی کانستراکت خود را انتخاب کنید:


Import project


در نهایت گزینه "باز کردن" را انتخاب کنید تا پروژه جدید ساخته شود.


همچنین ببینید


© 2017 - حریم خصوصی