vinoos

مدیریت پلاگین ها

برای نصب یا حذف کردن پلاگین به پروژه، به تب "پلاگین ها" بروید. در این تب 5 تب دیگر وجود دارد.


Search Plugins


در این تب می توانید نام پلاگین را وارد کنید تا بعد از جستجو کردن در صورت پیدا کردن پلاگین های با آن نام، به لیست اضافه می شوند. پس از انتخاب پلاگین از لیست مشخصات آن نمایش داده می شود. می توانید در قسمت پارامترها، پارامترهای پلاگین را وارد کرده سپس آن را نصب کنید. (برای جستجو اتصال به اینترنت الزامی است)


Vinoos Plugins


در این تب پلاگین هایی که به همراه وینوس هستند، لیست شده اند. تمامی این پلاگین ها با تمام خروجی های وینوس تست شده و مشکلی ندارند. پلاگین مورد نظر را انتخاب کرده تا مشخصات آن ظاهر شود. در صورتی که لازم باشد پارامتر ها را اضافه کنید سپس آن را نصب کنید. (این پلاگین ها نیازی به اتصال به اینترنت ندارند)


Github


در این تب می توانید آدرس گیت هاب پلاگینی را وارد کنید، پارامترها را به آن اضافه و نصب کنید. همچنین می توانید تگ یا پوشه خاصی از آدرس گیت هاب را نصب کنید. (این قسمت نیاز به اتصال به اینترنت دارد)


Local


در این تب می توانید پلاگینی را از کامپیوتر خود نصب کنید. برای این کار می توانید گیت هاب پلاگین را دانلود کنید و در پوشه ای قرار دهید. سپس آدرس آن پوشه را وارد یا انتخاب کنید. پارامترها را وارد کرده و نصب کنید. (این قسمت نیازی به اتصال به اینترنت ندارد)


Installed Plugins


در این قسمت تمامی پلاگین های نصب شده در این پروژه نمایش داده می شوند. برای حذف هر پلاگین می توانید از گزینه حذف موجود در کنار نام هر کدام استفاده کنید.


افزودن پارامتر

بر روی گزینه "افزودن پارامتر" کلیک کنید تا پنجره زیر ظاهر شود:


Add Variable


کلید و مقدار پارامتر را وارد کنید و گزینه "تایید" را انتخاب کنید تا پارامتر اضافه شود.
برای حذف پارامتر بر روی گزینه حذف موجود در کنار هر پارامتر کلیک کنید.

همچنین ببینید


© 2017 - حریم خصوصی