vinoos

پلاگین تپسل پلاس

دریافت و نصب پلاگین

فایل پلاگین را از اینجا دریافت کنید. سپس برنامه کانستراکت را باز کرده و پلاگین را درون آن رها کنید تا صفحه نصب آن باز شود. پس از نصب پلاگین برنامه را بسته و دوباره باز کنید:


آماده سازی اولیه

پلاگین را به پروژه خود اضافه کنید. پلاگین را از قسمت projects انتخاب کنید تا تنظیمات آن در قسمت properties باز شود.
در قسمت App Key شناسه تپسل خود را وارد کنید:سپس می توانید از اکشن ها و ایونت های پلاگین استفاده کنید.

برای نمایش تبلیغ بنری اکشن Create Banner را انتخاب کنید. در پنجره باز شده در قسمت Zone ID شناسه تبلیغات بنری از پنل خود را وارد کنید. از قسمت Position موقعیت بنر را تعیین کنید. از قسمت Size اندازه بنر را انتخاب کنید.در صورتی که می خواهید بنر را در موقعیت دلخواهی قرار دهید، از اکشن Create Banner At XY استفاده کنید. با انتخاب این اکشن صفحه ای باز می شود که در آن می توانید موقعیت x و y و همچنین اندازه بنر را تعیین کنید.با استفاده از اکشن Remove Banner می توانید بنر را از صفحه حذف کنید.
با استفاده از اکشن Hide Banner می توانید بنر را مخفی کنید.
با استفاده از اکشن Show Banner می توانید بنر را دوباره نمایش دهید.


شما می توانید از دو ایونت زیر برای بررسی نمایش داده شدن یا نشدن بنر اطلاع پیدا کنید:


On Banner Available وقتی تبلیغ بنری وجود و نمایش داده شود
On Banner NoAd Available وقتی تبلیغ بنری برای نمایش وجود نداشته باشد

تبلیغات تمام صفحه

با استفاده از اکشن Request Interstital می توانید درخواست تبلیغ تمام صفحه را ارسال کنید. متغیر موردنیاز این اکشن Zone ID یا شناسه تبلیغ گاه می باشد:پس از ارسال درخواست تبلیغ یکی از ایونت های زیر اجرا خواهد شد:


On Interstitial Available وقتی تبلیغ وجود داشته باشد
On Interstitial NoAd Available وقتی تبلیغی برای نمایش وجود نداشته باشد
On Interstitial Error وقتی خطایی در دریافت تبلیغ رخ داده باشد

برای نمایش تبلیغ از اکشن Show Interstitial استفاده کنید.

در پنجره باز شده Zone ID یا شناسه تبلیغ گاه را وارد کنید.از ایونت های زیر می توانید برای بررسی مرحله ای که تبلیغ در آن قرار دارد استفاده کنید:


On Interstitial Opened وقتی تبلیغ باز شد
On Interstitial Closed وقتی تبلیغ بسته شد
On Interstitial Rewarded وقتی جایزه داده شد

تبلیغات ویدیویی

با استفاده از اکشن Request RewardedVideo می توانید درخواست تبلیغ ویدیویی را ارسال کنید. متغیر موردنیاز این اکشن Zone ID یا شناسه تبلیغ گاه می باشد:پس از ارسال درخواست تبلیغ یکی از ایونت های زیر اجرا خواهد شد:


On RewardedVideo Available وقتی تبلیغ وجود داشته باشد
On RewardedVideo NoAd Available وقتی تبلیغی برای نمایش وجود نداشته باشد
On RewardedVideo Error وقتی خطایی در دریافت تبلیغ رخ داده باشد

برای نمایش تبلیغ از اکشن Show RewardedVideo استفاده کنید.

در پنجره باز شده Zone ID یا شناسه تبلیغ گاه را وارد کنید.از ایونت های زیر می توانید برای بررسی مرحله ای که تبلیغ در آن قرار دارد استفاده کنید:


On RewardedVideo Opened وقتی تبلیغ باز شد
On RewardedVideo Closed وقتی تبلیغ بسته شد
On RewardedVideo Rewarded وقتی جایزه داده شد

نصب پلاگین در وینوس

وینوس را باز کرده و پروژه خود را انتخاب کنید. به تب پلاگین ها بروید سپس تب جستجو را انتخاب کنید. در کادر بالا عبارت "tapsell-plus-cordova-plugin" را وارد کنید و گزینه جستجو را انتخاب کنید. پس از جستجو کردن پلاگین آن را از لیست انتخاب کنید و گزینه نصب را انتخاب کنید تا عملیات نصب انجام شود:
دریافت سورس مثال

همچنین ببینید


© 2017 - حریم خصوصی