vinoos

پلاگین تپسل

دریافت و نصب پلاگین

فایل پلاگین را از اینجا دریافت کنید. سپس برنامه کانستراکت را باز کرده و پلاگین را درون آن رها کنید تا صفحه نصب آن باز شود. پس از نصب پلاگین برنامه را بسته و دوباره باز کنید:


آماده سازی اولیه

پلاگین را به پروژه خود اضافه کنید. پلاگین را از قسمت projects انتخاب کنید تا تنظیمات آن در قسمت properties باز شود.
در قسمت App Key شناسه تپسل خود را وارد کنید:سپس می توانید از اکشن ها و ایونت های پلاگین استفاده کنید.

برای نمایش تبلیغ بنری اکشن Create Banner را انتخاب کنید. در پنجره باز شده در قسمت Zone ID شناسه تبلیغات بنری از پنل خود را وارد کنید. از قسمت Position موقعیت بنر را تعیین کنید. از قسمت Size اندازه بنر را انتخاب کنید.در صورتی که می خواهید بنر را در موقعیت دلخواهی قرار دهید، از اکشن Create Banner At XY استفاده کنید. با انتخاب این اکشن صفحه ای باز می شود که در آن می توانید موقعیت x و y و همچنین اندازه بنر را تعیین کنید.با استفاده از اکشن Remove Banner می توانید بنر را از صفحه حذف کنید.
با استفاده از اکشن Hide Banner می توانید بنر را مخفی کنید.
با استفاده از اکشن Show Banner می توانید بنر را دوباره نمایش دهید.

تبلیغات تمام صفحه و ویدیویی

با استفاده از اکشن Request Ad می توانید درخواست تبلیغ تمام صفحه یا ویدیویی را ارسال کنید. متغیرهای موردنیاز این اکشن Zone ID یا شناسه تبلیغ گاه و Cache Type یا نوع کش کرد ویدیو می باشند:پس از ارسال درخواست تبلیغ یکی از ایونت های زیر اجرا خواهد شد:


On Ad Available وقتی تبلیغ وجود داشته باشد
On NoAd Available وقتی تبلیغی برای نمایش وجود نداشته باشد
On Error وقتی خطایی در دریافت تبلیغ رخ داده باشد
On Expiring وقتی تبلیغ منقضی شده باشد
On No Network وقتی دستگاه کاربر به اینترنت متصل نباشد

برای نمایش تبلیغ از اکشن Show Ad استفاده کنید.

در پنجره باز شده می توانید فعال/غیرفعال بودن دکمه بازگشت گوشی (Back Disabled)، فعال/غیرفعال بودن حالت تمام صفحه (Immersive Mode)، چرخش صفحه (Rotation Mode) و نمایش/عدم نمایش دیالوگ اخطار نمایش کامل ویدیوی جایزه ای به کاربر را تعیین کنید.از ایونت های زیر می توانید برای بررسی مرحله ای که تبلیغ در آن قرار دارد استفاده کنید:


On Show Failed وقتی خطایی در نمایش رخ دهد
On Opened وقتی تبلیغ باز شد
On Closed وقتی تبلیغ بسته شد
On Ad Show Finished وقتی نمایش تبلیغ تمام شد

در ایونت On Ad Show Finished می توانید از اکسپرشن های زیر استفاده کنید:


Completed (0: false, 1: true) تبلیغ ویدیویی کامل مشاهده شد/نشد
IsRewardedAd (0: false, 1: true) تبلیغ ویدیویی جایزه ای می باشد/نمی باشد
RewardId توکن تبلیغ ویدیویی جایزه ای

نصب پلاگین در وینوس

وینوس را باز کرده و پروژه خود را انتخاب کنید. به تب پلاگین ها بروید سپس تب جستجو را انتخاب کنید. در کادر بالا عبارت "tapsell-cordova-plugin" را وارد کنید و گزینه جستجو را انتخاب کنید. پس از جستجو کردن پلاگین آن را از لیست انتخاب کنید و گزینه نصب را انتخاب کنید تا عملیات نصب انجام شود:
دریافت سورس مثال

همچنین ببینید


© 2017 - حریم خصوصی