vinoos

تنظیمات پروژه

بعد از باز کردن پروژه در وینوس صفحه زیر ظاهر می شود:


Project settings


در این صفحه تنظیماتی مانند نام نمایشی پروژه، نسخه، پکیج نیم، محل نصب، آیکون و ... وجود دارد.
بعد از تغییر جزئیات پروژه بر روی گزینه "ذخیره" کلیک کنید.


همچنین ببینید


© 2017 - حریم خصوصی