vinoos

زبان های برنامه

ترجمه های زیر با هر نسخه ای از "وینوس" که قابلیت چندزبانه دارد اجرا می شوند.

زبانمترجمنسخه
EnglishMilad Mohammadi1.2.0
فارسیMilad Mohammadi1.2.0

دریافت بسته زبان وینوس

English.lng

9.27 کیلوبایت

Persian.lng

12.42 کیلوبایت

نصب بسته زبان

  • بسته زبان موردنظر را دریافت کنید

  • بسته زبان دریافت شده را در پوشه "Lang" در محل نصب "وینوس" کپی کنید.

  • در "وینوس"، از منوی ابزار، گزینه تنظیمات را انتخاب کنید.

  • از منوی کشویی زبان، زبان موردنظر را انتخاب کنید.

  • گزینه ثبت را انتخاب کنید.

  • در پنجره "تغییر زبان"، گزینه Yes را انتخاب کنید تا "وینوس" دوباره اجرا شود.


همچنین ببینید


© 2017 - حریم خصوصی