vinoos

ترجمه

لطفا زبان های برنامه را برای دیدن لیست زبان های پشتیبانی شده بررسی کنید.


بسته زبان فارسی را از English.lng دریافت کنید و با Notepad باز کنید.


همه متغیرهای داخل فایل را به زبان جدید ترجمه کنید.


ترکیب

هر متغیر در یک خط ظاهر می شود و این ترکیب را دارد:

"KEY": "value"

برای مثال: متغیر در فایل زبان انگلیسی:

"NEW_PROJECT": "New Project"

برای مثال: ترجمه متغیر NEW_PROJECT به اسپانیایی:

"NEW_PROJECT": "Nuevo proyecto"

printf

%s و %d باید بدون تغییر نسبت به ترجمه انگلیسی نوشته شود.

برای کلیدهای منو علامت & را در ابتدای کلمه قرار دهید.

این فقط در مورد متغیرهایی که در فایل ترجمه انگلیسی & دارند استفاده می شود.


ذخیره کردن

لطفا فایل را بصورت UTF-8 ذخیره کنید.


راهنما و پشتیبانی

لطفا برای راهنمایی با میلاد محمدی تماس بگیرید.


تشکر

از همه کسانی که "وینوس" را ترجمه کردند متشکریم.


از شما بخاطر پشتیبانی از "وینوس" متشکریم!
همچنین ببینید


© 2017 - حریم خصوصی